Thiết kế logo mô phỏng hiệu ứng 3D là một xu hướng không mới. Nó đem lại một góc nhìn mới cho thiết kế logo và phù hợp với những lĩnh vực về sáng tạo, kiến trúc, phim ảnh.

Tham khảo các mẫu thiết kế logo 3D đẹp:

 TURNINN Thiết kế logo 3D đẹp và chuyên nghiệp ZingSphere Thiết kế logo 3D đẹp và chuyên nghiệp weezo Thiết kế logo 3D đẹp và chuyên nghiệp Visual identity Sabienzia Thiết kế logo 3D đẹp và chuyên nghiệp travel log Thiết kế logo 3D đẹp và chuyên nghiệp T Box Thiết kế logo 3D đẹp và chuyên nghiệp the campus bubble Thiết kế logo 3D đẹp và chuyên nghiệp tapioca Thiết kế logo 3D đẹp và chuyên nghiệp sidewinder Thiết kế logo 3D đẹp và chuyên nghiệp print juice Thiết kế logo 3D đẹp và chuyên nghiệp PrankExpress Thiết kế logo 3D đẹp và chuyên nghiệp pearl Thiết kế logo 3D đẹp và chuyên nghiệp maverick Thiết kế logo 3D đẹp và chuyên nghiệp main st bar Thiết kế logo 3D đẹp và chuyên nghiệp Lefty Thiết kế logo 3D đẹp và chuyên nghiệp aba Thiết kế logo 3D đẹp và chuyên nghiệp art film Thiết kế logo 3D đẹp và chuyên nghiệp DesignDevelop Thiết kế logo 3D đẹp và chuyên nghiệp CHEWYDESIGN Thiết kế logo 3D đẹp và chuyên nghiệp capture productions Thiết kế logo 3D đẹp và chuyên nghiệp bistro Thiết kế logo 3D đẹp và chuyên nghiệp dream Thiết kế logo 3D đẹp và chuyên nghiệp ecce femina Thiết kế logo 3D đẹp và chuyên nghiệp ETP Thiết kế logo 3D đẹp và chuyên nghiệp FusionTech Thiết kế logo 3D đẹp và chuyên nghiệp gas Thiết kế logo 3D đẹp và chuyên nghiệp gemacom Thiết kế logo 3D đẹp và chuyên nghiệp glocalis 2 1 Thiết kế logo 3D đẹp và chuyên nghiệp iconfinder Thiết kế logo 3D đẹp và chuyên nghiệp

Nguồn : http://logoart.vn/blog/thiet-ke-logo-3d-chuyen-nghiep/

Tham khảo các nội dung khác

Tags: